👋 On sul küsimus või tähelepanek?

Ajajuhtimine

Sellel kursusel saad praktilised teadmised, oskused ja tööriistad, kuidas olla oma aja peremees. Õpitut saad kohe rakendada ja testida praktikas. Kursuse vältel õpid paremini tundma iseennast ja lood ajajuhtimise süsteemi, mis just Sinu jaoks kõige paremini toimib.

Moodulid

 1. Sissejuhatus - Sissejuhatus kursusesse  ja kiired nipid ajajuhtimisest.

 2. Moodul 1: Eesmärgid ja prioriteedid

  Eesmärkide ja prioriteetide seadmine erinevates elurollides

  Kuidas hoida oluline esikohal ja tulla toime segajatega

 3. Moodul 2: Ajaplaneerimine

  Ajaplaneerimine - põhimõtted ja tööriistad

  Nädala ja päeva planeerimine praktikas

  Harjumused, mis aitavad saavutada tulemusi

 4. Moodul 3: Produktiivsuse tööriistad

  Tööriistad, mis aitavad ajajuhtimist lihtsamaks teha (nii elektroonsed kui paberkandjal)

 5. Moodul 4: Enesejuhtimine

  Energia juhtimine. Kuidas hoida efektiivsust ja mitte läbi põleda?

  Kuidas efektiivselt õppida? Produktiivsuse harjumused praktikas

  Enesemotivatsioon - kuidas hoida oma ajajuhtimise süsteemi

 6. Kokkuvõte – Kursuse lõputööna lood endale individuaalse ajajuhtimise süsteemi

Õpiväljundid

 • Oskad analüüsida oma ajakasutust ja harjumusi;
 • Oskad seada eesmärke ja määrata prioriteete oma erinevates rollides;
 • Tead erinevaid ajaplaneerimise viise;
 • Tead, kuidas juhtida oma energiat, et olla efektiivne ja mitte läbi põleda;
 • Tead nippe, kuidas efektiivsemalt õppida;
 • Tead, kuidas juhtida oma energiat, et olla efektiivne ja mitte läbi põleda;

Hindamine

Kursuse hindamine on mitteeristatav (arvestatud/mittearvestatud).

Kursuse läbimise eelduseks on kõikide iseseisvate tööde läbimine ning kursuse vaheprojekti (grupitöö) ja lõpuprojekti sooritamine.

Selle kursuse veebitunde ei salvestata. Kõige paremini õpid tunnis aktiivselt osaledes.

Kõikides veebitundides osalemine ei ole kursuse läbimise eelduseks, kuid kursuse hindeks ei ole võimalik saada “Arvestatud”, kui õpilane osaleb vähem kui pooltes veebitundides.

Kui tekib muresid või küsimusi kursuse läbimise kohta, võta ühendust õpetajaga.

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas toimub õpe?
Kes on Edumus Schooli õpetajad?
Kui kaua kursused kestavad?
Kuidas läbitud ainet oma koolis arvestada?
Kes on Edumus Schooli õpilased?
Millal veebitunnid toimuvad?
Kuidas toimub kursuste eest maksmine?
Kui kaua saab kursusest loobuda?
Vaata teisi kursuseid