🚧 Edumus School on äppi uuendamas. Iga su tähelepanek, vea esiletoomine, uue võimekuse palve on oodatud!

Ajajuhtimine

Sellel kursusel saad praktilised teadmised, oskused ja tööriistad, kuidas olla oma aja peremees. Õpitut saad kohe rakendada ja testida praktikas. Kursuse vältel õpid paremini tundma iseennast ja lood ajajuhtimise süsteemi, mis just Sinu jaoks kõige paremini toimib.

Moodulid

 1. Sissejuhatus - Sissejuhatus kursusesse  ja kiired nipid ajajuhtimisest.

 2. Moodul 1: Eesmärgid ja prioriteedid

  Eesmärkide ja prioriteetide seadmine erinevates elurollides

  Kuidas hoida oluline esikohal ja tulla toime segajatega

 3. Moodul 2: Ajaplaneerimine

  Ajaplaneerimine - põhimõtted ja tööriistad

  Nädala ja päeva planeerimine praktikas

  Harjumused, mis aitavad saavutada tulemusi

 4. Moodul 3: Produktiivsuse tööriistad

  Tööriistad, mis aitavad ajajuhtimist lihtsamaks teha (nii elektroonsed kui paberkandjal)

 5. Moodul 4: Enesejuhtimine

  Energia juhtimine. Kuidas hoida efektiivsust ja mitte läbi põleda?

  Kuidas efektiivselt õppida? Produktiivsuse harjumused praktikas

  Enesemotivatsioon - kuidas hoida oma ajajuhtimise sĂĽsteemi

 6. Kokkuvõte – Kursuse lõputööna lood endale individuaalse ajajuhtimise süsteemi

Õpiväljundid

 • Oskad analĂĽĂĽsida oma ajakasutust ja harjumusi;
 • Oskad seada eesmärke ja määrata prioriteete oma erinevates rollides;
 • Tead erinevaid ajaplaneerimise viise;
 • Tead, kuidas juhtida oma energiat, et olla efektiivne ja mitte läbi põleda;
 • Tead nippe, kuidas efektiivsemalt õppida;
 • Tead, kuidas juhtida oma energiat, et olla efektiivne ja mitte läbi põleda;

Hindamine

Kursuse lõpuks oled loonud oma ajaplaneerimise süsteemi.

Kursusel on mitteeristav hindamine (arvestatud / mittearvestatud).

Vaata teisi kursuseid
This site uses cookies. By accepting to use cookies, you may improve your browsing experience. You can change your cookies preferences anytime in your browser menu.