👋 On sul küsimus või tähelepanek?

Arhitektuur kui elukeskkond

“Arhitektuur kui elukeskkond” on valdkondadeülene valikaine, mis arendab divergentset mõtlemist, analüüsivõimet, visuaalset kirjaoskust, loomingulisust, ettevõtlikkust, empaatiavõimet — oskuseid, mis on vajalikud väga paljudel erialadel.

Kursuse iga tund pakub aktiivse osalemise võimalust (erinevaid õppetegevusi ja loovülesandeid).

Kursuse ülesehitus

 • Sissejuhatus. Arhitektuur kui inimese loomulik elukeskkond

 • Inimene ja ruum. Mõõdud ja meeled

 • Ruumikunst

 • Maja. Elamine

 • Väliruum, siseruum. Maastikuarhitektuur, sisearhitektuur

 • Paberil ja ekraanil. Arhitektuur kahes mõõtmes

 • Konstruktsioonid ja materjalid

 • Makett — arhitekti tööriist

 • Säästev arhitektuur

 • Ruum ja teised liigid. Loomad, linnud, taimed ehitatud keskkonnas

 • Ruumiteadus, ruumikultuur

 • Tulevikuarhitektuur

 • Ruumipoliitika

 • Linn, suurlinn

 • Planeerimine

 • Tagasiside / film

Õpiväljundid

 • Kirjeldama ruumi soosivat või pärssivat mõju eri tegevustele
 • Mõistma arhitektuuri elukeskkonnana, ühiskondliku protsessina, kultuurivaldkonnana ja süsteemide loomisena
 • Kirjeldama keskkonda, ruumikasutust ja oma ideid ning esitama neid skeemidena;
 • Lahendama ruumilisi küsimusi, kasutades nii teaduslikku kui loovat mõtlemist;
 • Tundma huvi arhitektuuri kui elukeskkonna ja kultuurivaldkonna vastu

Hindamine

Kursusel on mitteeristav hindamine (arvestatud / mittearvestatud).

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas toimub õpe?
Kes on Edumus Schooli õpetajad?
Kui kaua kursused kestavad?
Kuidas läbitud ainet oma koolis arvestada?
Kes on Edumus Schooli õpilased?
Millal veebitunnid toimuvad?
Kuidas toimub kursuste eest maksmine?
Kui kaua saab kursusest loobuda?
Vaata teisi kursuseid