🚧 Edumus School on äppi uuendamas. Iga su tähelepanek, vea esiletoomine, uue võimekuse palve on oodatud!

Arhitektuur kui elukeskkond

“Arhitektuur kui elukeskkond” on valdkondadeülene valikaine, mis arendab divergentset mõtlemist, analüüsivõimet, visuaalset kirjaoskust, loomingulisust, ettevõtlikkust, empaatiavõimet — oskuseid, mis on vajalikud väga paljudel erialadel.

Kursuse iga tund pakub aktiivse osalemise võimalust (erinevaid õppetegevusi ja loovülesandeid).

Kursuse ĂĽlesehitus

 • Sissejuhatus. Arhitektuur kui inimese loomulik elukeskkond

 • Inimene ja ruum. Mõõdud ja meeled

 • Ruumikunst

 • Maja. Elamine

 • Väliruum, siseruum. Maastikuarhitektuur, sisearhitektuur

 • Paberil ja ekraanil. Arhitektuur kahes mõõtmes

 • Konstruktsioonid ja materjalid

 • Makett — arhitekti tööriist

 • Säästev arhitektuur

 • Ruum ja teised liigid. Loomad, linnud, taimed ehitatud keskkonnas

 • Ruumiteadus, ruumikultuur

 • Tulevikuarhitektuur

 • Ruumipoliitika

 • Linn, suurlinn

 • Planeerimine

 • Tagasiside / film

Õpiväljundid

 • Kirjeldama ruumi soosivat või pärssivat mõju eri tegevustele
 • Mõistma arhitektuuri elukeskkonnana, ĂĽhiskondliku protsessina, kultuurivaldkonnana ja sĂĽsteemide loomisena
 • Kirjeldama keskkonda, ruumikasutust ja oma ideid ning esitama neid skeemidena;
 • Lahendama ruumilisi kĂĽsimusi, kasutades nii teaduslikku kui loovat mõtlemist;
 • Tundma huvi arhitektuuri kui elukeskkonna ja kultuurivaldkonna vastu

Hindamine

Kursusel on mitteeristav hindamine (arvestatud / mittearvestatud).

Vaata teisi kursuseid
This site uses cookies. By accepting to use cookies, you may improve your browsing experience. You can change your cookies preferences anytime in your browser menu.