🚧 Edumus School on äppi uuendamas. Iga su tähelepanek, vea esiletoomine, uue võimekuse palve on oodatud!

Graafiline disain ehk visuaalne kommunikatsioon

Graafilised disainerid on justkui visuaalsed võlurid. Nad loovad ja ühendavad omavahel sümboleid, pilte ning tekste, et edasi anda uusi ideid, sõnumeid ja visuaale, mis on inimsilmale arusaadavamad ja haaravamad kui pikad leheküljed tekste. Visuaalset kommunikatsiooni läheb vaja peaaegu kõikidel elualadel – poliitikast aktivismini, reklaamist kunstini, ajakirjandusest e-teenusteni. Vahendeid, mida selles protsessis kasutatakse, on mitmeid: kiri, märk, värv, pilt, liikuv pilt, kompositsioon, vorm jne.

Millega graafiline disainer tegeleb? Graafiliste disainerite poolt loodud toodedeks on näiteks raamatud, ajalehe ja sotsiaalmeedia reklaamid, ajakirjade küljendus, plakatid seintel ja tänavatel, reklaamid meedias, pakendid, kaubamärgid, logod, voldikud. Igapäevaselt kohtad Sa ilmselt kümneid ja kümneid tooteid, mis on kord graafilise disaineri käte vahelt läbi käinud.

Sellel kursusel õpetan Sind disainimaailma lähemalt vaatlema, märkama, analüüsima, ise uusi ideid sünteesima, kaasa rääkima ja looma ning räägin lähemalt graafilise disaineri igapäevastest tegemistest, kuidas loovust hoida ja arendada ning kuidas ka Sina huvi korral sellele elukutsevalikule lähemale saaksid liikuda. Tere tulemast disainivõlurite kampa!

Moodulid

 1. Sissejuhatus. Disaini olemus ja -erialad. Disaineri töö

 2. Värvide maailm. Värviõpetus ja -psühholoogia

 3. Kompositsiooni alused

 4. Kujundusprogrammidega tutvumine

 5. Foto mõju ja kasutus disainitöös

 6. Infograafika, piktograafia ja sĂĽmbolid

 7. TĂĽpograafia alused

 8. Digi vs trĂĽkk. TrĂĽkitehnoloogiad ja failitĂĽĂĽbid

 9. Visuaalne identiteet ja disainianalĂĽĂĽs

 10. Bränding ja logodisain

 11. Persoonibränding ja moodboard

 12. Disainiportfoolio loomine ja esitlus

Õpiväljundid

 • Oskad individuaalseid ĂĽlesandeid lahendades loovalt mõelda ja graafiliselt oma ideid väljendada;
 • Oskad selgitada mõisteid, mis on seotud graafilise disaini erialaga ning tead, mis erinevused on trĂĽkidisainil ja digidisainil;
 • Tead, mis on tĂĽpograafia, infograafika, vektorgraafika ja fotograafia erisused ja olulisus disaineri igapäevatöös;
 • Tunned kompositsiooni ja värviõpetuse ning disaini põhitõdesid;
 • Tunned loomeprotsessi etappe ideest teostuseni ja oskad neid rakendada ning kasutad erinevaid väljendusvahendeid oma loomeprotsessis;
 • Oskad analĂĽĂĽsida ja lahti lammutada teiste disainerite tööd, vajadusel seda jäljendada ning tead, kuidas teistest inspireerituna ja loovalt oma projekti jaoks uusi ideid sĂĽnteesida;

Hindamine

Kursusel on mitteeristav hindamine (arvestatud / mittearvestatud).

NB! Kursusel osalemise eelduseks on osalemine veebitundides oma pildi ja heliga, ligipääs arvutile ja internetile ning pildistamise võimekusega telefoni/fotoaparaadi olemasolu. Õppepäevi on võimalik ka järgi vaadata, kuid parim õpitulemus saavutatakse aktiivse osalusega. Vabatahtlikud koostegemise tunnikohtumised on selleks, et hoida iseseisvate tööde tegemise motivatsiooni kõrgena, küsida lisaküsimusi või vajadusel juhendaja abi.

Vaata teisi kursuseid
This site uses cookies. By accepting to use cookies, you may improve your browsing experience. You can change your cookies preferences anytime in your browser menu.