👋 On sul küsimus või tähelepanek?

Hiina keele algkursus

👋 你好 (Nǐhǎo)

Kui soovid suhelda umbes 1.4 miljardi hiina keelt kõneleva inimesega, siis on see kursus sulle. Hinna keel on peale inglise keelt maailmas enim räägitum keel ja kahtlemata kasulik oskus arvestades Hiina suurenevat mõju maailmas.

Hiina keel algajatele sobib neile, kellel on nulltase või väga vähesed algteadmised hiina keelest. Kursuse eesmärgiks on anda baasteadmised hiina keele kirja- ja hääldussüsteemist. Arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimine, kuulamine, kirjutamisne ja lugemine.

Moodulid

  1. Hiina tähemärkide ülesehitus ja toonide hääldus

  2. Tervitussõnad

  3. Enda tutvustamine

  4. Riigid ja rahvused

  5. Keeled ja kool

  6. Perest rääkimine

Õpiväljundid

  • Tunneb Hiina tähemärkide ülesehitust
  • Suudab moodustada lihtsamaid dialooge
  • Oskab esitada lihtsamaid küsimusi ja neile vastata
  • Oskab ennast tutvustada ja rääkida oma perest

Hindamine

Kursuse hindamine on mitteeristatav (arvestatud/mittearvestatud).

Kursuse läbimise eelduseks on kõikide enesekontrollitestide läbimine vähemalt 80% ulatuses.

Kõikides veebitundides osalemine ei ole kursuse läbimise eelduseks, kuid kursuse hindeks ei ole võimalik saada “Arvestatud”, kui õpilane osaleb vähem kui 75% veebitundides.

Õpetaja võib seada kursuse läbimiseks täiendavaid kriteeriume.

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas toimub õpe?
Kes on Edumus Schooli õpetajad?
Kui kaua kursused kestavad?
Kuidas läbitud ainet oma koolis arvestada?
Kes on Edumus Schooli õpilased?
Millal veebitunnid toimuvad?
Kuidas toimub kursuste eest maksmine?
Kui kaua saab kursusest loobuda?
Vaata teisi kursuseid