👋 On sul küsimus või tähelepanek?

Neuroteadus ja vaimne tervis

Kursusel õpime mõistma inimese kesknärvisüsteemi ja neurosüsteemide rolli igapäevaelus. Vaatleme ülevaatlikult arengubioloogia, psühholoogia, neuroteaduste, neurobioloogia ja tehisintellekti aluseid. Õpime, kuidas väliskeskkonnast saab meie mõtte- ja tundemaailm ning kuidas meie sisemaailm omakorda muudab maailma meie ümber. Arutame vaimse tervise üle ja analüüsime oma vaimset tervist. Praktilistest oskustest õpime ennast mõistma, oma vaimset tervist kaitsma ja oma igapäevaelu efektiivsemaks kohandama. Kursuse ülesehitusel lähtume õpilaste soovidest ja õpitempost.

Moodulid

  1. Kesknärvisüsteem ja maailma tunnetamine

  2. Kognitiivsed protsessid ning bioloogiline ja tehislik kognitsioon

  3. Vaimne tervis ja selle häired

  4. Eneseanalüüs ja vaimse tervise hoidmise strateegia

Õpiväljundid

  • Tead ja mõistad inimese kesknärvisüsteemi aluseid;
  • Mõistad laiemalt neurosüsteemide (bioloogilise ja tehisliku kognitsiooni) rolli maailmas;
  • Mõistad senso-motoorse süsteemi põhimõtteid ehk miks aju vajab keha;
  • Oskad analüüsida enda vaimset tervist ja tundemaailma;
  • Oskad praktiliselt muuta oma igapäevaelu, et hoida oma vaimset tervist (ingl k mental offloading)

Hindamine

Kursuse hindamine on mitteeristatav (arvestatud/mittearvestatud).

Kursuse läbimise eelduseks on kõikide testide, eneseanalüüsi ja projekti (grupitöö) sooritamine.

Selle kursuse tundide salvestused tehakse järelvaatamiseks kättesaadavaks väikese viivitusega, pärast tundi.

Kõikides veebitundides osalemine ei ole kursuse läbimise eelduseks, kursuse hindeks on võimalik saada “Arvestatud”, kui õpilane osaleb rohkem kui 50% veebitundides.  

Õpetaja võib seada kursuse läbimiseks täiendavaid kriteeriume.

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas toimub õpe?
Kes on Edumus Schooli õpetajad?
Kui kaua kursused kestavad?
Kuidas läbitud ainet oma koolis arvestada?
Kes on Edumus Schooli õpilased?
Millal veebitunnid toimuvad?
Kuidas toimub kursuste eest maksmine?
Kui kaua saab kursusest loobuda?
Vaata teisi kursuseid