👋 On sul küsimus või tähelepanek?

3D-modelleerimine

Kursusel õpime 3D-modelleerimist vabavaralise programmiga Blender. Kursuse käigus tutvume Blenderiga ning omandandame põhilised töövõtted. Õpime nii 3D-mudelite modelleerimist, nende tekstuurimist, stseeni loomist, valgustamist, kui ka animeerimist. Kursus sobib algajatele ning on sobilik kõigile huvilistele.

Blender on võimalusterohke programm, millega saab luua 3D graafikat ja mudeleid erinevate valdkondade jaoks näiteks mudelid arvutimängudesse, animatsioonifilmid, visuaalsed eriefektid, arhitektuuri ja interjööri visualiseerimine, augmenteeritud ja virtuaalne reaalsus, 3D printimine jne. Kuna Blender on nii võimalusterohke, siis alustamine võib tunduda suurema väljakutsena. Kursus annab alustamiseks põhilised teadmised, et iseseisvalt edasi õppida.

Moodulid

 1. 3D valdkonna tutvustus

 2. Blenderi ülesehitus, töörežiimid, põhioperatsioonid

 3. Modelleerimine

 4. Tekstuurimine

 5. Stseeni ehitamine ja renderdamine (sh kaamera, valgustus, järeltöötlus)

 6. Animatsioon

Õpiväljundid

 • Tunned Blenderi programmi põhilisi tööriistu
 • Oskad modelleerida lihtsamaid objekte
 • Oskad 3D objekte tekstuurida
 • Tead lihtsamaid animeerimise võtteid
 • Oskad luua stseeni ning seda valgustada
 • Oskad loodud stseenist pilti ja videot renderdada

Hindamine

✅ Kursuse hindamine on mitteeristav (arvestatud/mittearvestatud).

🎥 Selle kursuse tundide salvestused tehakse pärast tundi järelvaatamiseks kättesaadavaks.

👀 Kõikides veebitundides osalemine ei ole kursuse läbimise eelduseks.

👀 Kursuse hindeks on võimalik saada “Arvestatud”, kui õpilane sooritab kursuse vahe- ja lõpuprojekti ning kõikide enesekontrollitestide läbimine vähemalt 80% ulatuses.

👨‍🏫 Õpetaja võib seada kursuse läbimiseks täiendavaid kriteeriume.

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas toimub õpe?
Kes on Edumus Schooli õpetajad?
Kui kaua kursused kestavad?
Kuidas läbitud ainet oma koolis arvestada?
Kes on Edumus Schooli õpilased?
Millal veebitunnid toimuvad?
Kuidas toimub kursuste eest maksmine?
Kui kaua saab kursusest loobuda?
Vaata teisi kursuseid