🚧 Edumus School on äppi uuendamas. Iga su tähelepanek, vea esiletoomine, uue võimekuse palve on oodatud!

Psühholoogia

See kursus toetab sinu iseseisvat toimetulekut, aitab sul mõista teisi inimesi ning kujundada mõtestatud hoiakuid ja väärtuseid, on tugipunktiks isiksuse arenemisel ning annab teadmised ja oskused elukvaliteedi parandamiseks ja säilitamiseks.

Moodulid

1. Psühholoogia - mis see on?
1.1. Psühholoogia peamised harud ja uurimismeetodid.
1.2. Teadusliku ja rahvapsühholoogia võrdlemine.

2. Tunnetuse ja tegevuse bioloogiline alus - kuidas ma ehitatud olen?
2.1. Inimese närvisüsteem: perifeerne ja kesknärvisüsteem.
2.2. Aju ehitus ja funktsioonid.
2.3. Meeleelundid ja aistingud.
2.4. Psüühiliste häirete bioloogiline alus.
2.5. Sõltuvushaigused, sõltuvuslik käitumine.
2.6. Psühhotroopsed ained.

3. Kognitiivne psühholoogia - kuidas ma infot vastu võtan ja talletan?
3.1. Taju, tajuliigid ja omadused.
3.2. Tahtlik ja tahtmatu tähelepanu.
3.3. Mälu, mäluliigid ja protsessid.
3.4. Mõtlemine, mõtlemise elemendid, probleemide lahendamine ning keele ja mõtlemise seosed.
3.5. Õppimine, teadmised, oskused, õppimisviisid.

4. Sotsiaal- ja isiksusepsühholoogia - kuidas ma maailmaga suhestun?
4.1. Isiksus, vaimne võimekus ja individuaalsed erinevused.
4.2. Emotsioonid ning nende väljendamine.
4.3. Vajadused, eesmärgid ja motivatsioon.
4.4. Sotsiaalne taju, sotsiaalne võrdlemine.
4.5. Rühmaprotsessid.
4.6. Konflikti olemus ja lahendusmeetodid.

5. Vaimne tervis - kuidas ma ennast tervena hoian?
5.1. Tervislik eluviis ja selle põhimõtted.
5.2. Levinumad vaimsed häired ning psühholoogilise abi võimalused.

Õpiväljundid

  • Mõistad, kuidas psühholoogiateadus tavaelus rakendub
  • Tead, kuidas väljenduvad individuaalsed ja kultuurilised erinevused
  • Mõistad psüühika ehitust, süsteemsust ja toimimist
  • Oskad analüüsida iseennast ja teisi sotsiaalses keskkonnas ning suhtlemisel inimeste erinevustega arvestada
  • Hindad keskkonnategurite mõju inimkäitumisele ja tead tervisliku eluviisi põhitõdesid.

Hindamine

Kursuse hindamine on mitteeristatav (arvestatud/mittearvestatud)

Vaata teisi kursuseid
This site uses cookies. By accepting to use cookies, you may improve your browsing experience. You can change your cookies preferences anytime in your browser menu.