Proovi 14 päeva tasuta
8.2

Psühholoogia

35 akadeemilist tundi
Liitu ootejärjekorraga

Sellel kursusel pole hetkel ühtegi registreerimiseks avatud gruppi.


Pane ennast ootelisti kirja ja saadame sulle info kohe, kui avame registreerimiseks uue grupi.

Ligipääs kõikidele kursustele kõigest
29€ kuus!

Püsitellimuse saad tühistada igal ajal.

Kursuse kirjeldus

See kursus toetab Sinu iseseisvat toimetulekut, aitab Sul mõista teisi inimesi ning kujundada mõtestatud hoiakuid ja väärtuseid, on tugipunktiks isiksuse arenemisel ning annab teadmised ja oskused elukvaliteedi parandamiseks ja säilitamiseks.

Samuti aitab Sul mõista, kas psühholoogia ülikooliõpingud võiksid olla Sulle sobilik ja meelepärane valik tulevikuks! Kursus on loodud koostöös (ülikooli)õpetajate, erialaspetsialistidega ning arvestades õpilaste tagasisidet!

Pikem kirjeldus

Moodulid

Psühholoogia - mis see on?

 • Psühholoogia peamised harud ja uurimismeetodid.

 • Teadusliku ja rahvapsühholoogia võrdlemine.

Tunnetuse ja tegevuse bioloogiline alus - kuidas ma ehitatud olen?

 • Inimese närvisüsteem: perifeerne ja kesknärvisüsteem.

 • Aju ehitus ja funktsioonid.

 • Meeleelundid ja aistingud.

 • Psüühiliste häirete bioloogiline alus.

 • Sõltuvushaigused, sõltuvuslik käitumine.

 • Psühhotroopsed ained.

Kognitiivne psühholoogia - kuidas ma infot vastu võtan ja talletan?

 • Taju, tajuliigid ja omadused.

 • Tahtlik ja tahtmatu tähelepanu.

 • Mälu, mäluliigid ja protsessid.

 • Mõtlemine, mõtlemise elemendid, probleemide lahendamine ning keele ja mõtlemise seosed.

 • Õppimine, teadmised, oskused, õppimisviisid.

Sotsiaal- ja isiksusepsühholoogia - kuidas ma maailmaga suhestun?

 • Isiksus, vaimne võimekus ja individuaalsed erinevused.

 • Emotsioonid ning nende väljendamine.

 • Vajadused, eesmärgid ja motivatsioon.

 • Sotsiaalne taju, sotsiaalne võrdlemine.

 • Rühmaprotsessid.

 • Konflikti olemus ja lahendusmeetodid.

Vaimne tervis - kuidas ma ennast tervena hoian?

 • Tervislik eluviis ja selle põhimõtted.

 • Levinumad vaimsed häired ning psühholoogilise abi võimalused.

Mida kursusel õpid
 • Mõistad, kuidas psühholoogiateadus tavaelus rakendub
 • Tead, kuidas väljenduvad individuaalsed ja kultuurilised erinevused
 • Mõistad psüühika ehitust, süsteemsust ja toimimist
 • Oskad analüüsida iseennast ja teisi sotsiaalses keskkonnas ning suhtlemisel inimeste erinevustega arvestada
 • Hindad keskkonnategurite mõju inimkäitumisele ja tead tervisliku eluviisi põhitõdesid.
Hindamine

✅ Oluline on aktiivne kohalolek (80% tundides osalemine), et saaksid oma uusi teadmisi kinnistada!

👀 Isiklike eesmärkide seadmine kursuse alguses ja kursuse lõpus neil eesmärkidel põhinev õigeaegne kirjalik enesepeegeldus.

👀 Iseseisvalt mini-eksperimendi raames enesejälgimine, mille grupiga saad koostada ja kirjaliku kokkuvõtte teha.

👨‍🏫 Kursuse hindamine on mitteeristatav (arvestatud/mittearvestatud).

Vaata meie teisi kursuseid

Vaata kõiki kursuseid
Liitu ootejärjekorraga

Sellel kursusel pole hetkel ühtegi registreerimiseks avatud gruppi.


Pane ennast ootelisti kirja ja saadame sulle info kohe, kui avame registreerimiseks uue grupi.