👋 On sul küsimus või tähelepanek?

Efektiivne meeskonnatöö

Üksi saab kiiremini, aga koos jõuab kaugemale. Efektiivne meeskonnatöö on oskus, mida läheb vaja nii õpilasfirma loomisel, ülikoolis aineprojekti tehes kui pea igal erialal töötades. Kuidas planeerida meeskonna tööd ja suhtlust? Kuidas jagada ülesandeid vastavalt meeskonnaliikmete tugevustele ja eelistustele? Kuidas lahendada probleeme ja võtta vastu otsuseid? Just nendele ja veel mitmetele küsimustele saame kursuse jooksul vastused läbi praktilise meeskonnatöö ja selle ühise analüüsi.

Õpiväljundid

  • mõistad oma tugevusi ja eelistusi meeskonnatöös
  • oskad kavandada projekti, jagada see ülesanneteks ja rollideks, mis aitavad meeskonnal saavutada eesmärke
  • oskad korraldada meeskonna suhtlust virtuaalses ja füüsilises keskkonnas
  • oskad valida probleemi lahendamiseks sobiliku töötoa metoodika ning meeskonnaga töötuba läbi viia
  • oskad analüüsida meeskonnatöö tulemusi ja meeskonnaliikmete tööd konstruktiivselt tagasisidestada

Hindamine

✅ Kursuse hindamine on mitteeristav (arvestatud/mittearvestatud).

👀 Kursus on väga praktiline - kursuse alguses moodustame meeskonnad, kellega koos ühise projekti kallal töötades käime läbi kõik kursuse teemad. Kursuse jooksul saad end proovile panna nii meeskonna liikme kui juhina.

📋 Kursuse läbimise eelduseks on vaheprojekti ning lõpuprojekti sooritamine.

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas toimub õpe?
Kes on Edumus Schooli õpetajad?
Kui kaua kursused kestavad?
Kuidas läbitud ainet oma koolis arvestada?
Kes on Edumus Schooli õpilased?
Millal veebitunnid toimuvad?
Kuidas toimub kursuste eest maksmine?
Kui kaua saab kursusest loobuda?
Vaata teisi kursuseid