👋 On sul küsimus või tähelepanek?

Efektiivne õppimine

Õppimine võib tunduda tõeliselt keeruline. Meil kõigil on oma strateegiad ja õppimisviisid, mis meil loomulikult on kujunenud. Uuringud näitavad, et paljud õpilased ei tea ega kasuta oma õppimises kõige tõhusamaid strateegiaid. Tõhusa õppimise saladus seisneb mõistmises, kuidas meie mälu ja aju jätab ja tuletab meelde erinevat informatsiooni. Teades neid saladusi, saame õppimist enda kasuks pöörata!

See kursus paljastab tõhusa õppimise saladusi. Kursus annab juurdepääsu hindamatutele õppemeetoditele ja -strateegiatele, mida õpetavad hariduspsühholoogid ja -teadlased, et õppimise tõhusust tõsta. Selle kursuse raames, õpime teaduslikult tõestatud õppimisstrateegiaid ja murrame müüte ebaefektiivsete meetodite osas. Õpime analüüsima oma õppeprotsessi, suhtumist väljakutsetesse ja iseendasse. Saame rohkem teada ka motivatsiooni, prokrastineerimise ja õppimise planeerimise kohta. Kursus on väärtuslike teadmisi ja ootamatute avastusi täis!


TunDIDE teemad

 1. Sissejuhatus, esialgne eneseanalüüs ja eesmärkide püstitamine (2 ak.t.)

 2. Edenemismõtteviis ja kinnistunud mõtteviis (2 ak.t)

 3. Motivatsioon, prokrastineerimine ja õppimise planeerimine (2 ak.t.)

 4. Tõhus kirjutamine ja lugemine (2 ak.t.)

 5. Praktiline tund (2 ak.t.)

 6. Tõhusad õppimisstrateegiad ja printsiibid (2 ak.t.)

 7. Aktiivse töötlemise põhimõte: Genereerimine, testimine ja vaheldumine (2 ak.t.)

 8. Aja põhimõte: Jaotatud õppimine, pauside tegemine ja loominguline mõtlemine (2 ak.t.)

 9. Seoste põhimõte: Seoste loomine ja mnemoonikad (2 ak.t.)

 10. Sügava töötlemise põhimõte: Sügav õppimine ja väljatöötamine (2 ak.t.)

 11. Praktiline tund (2 ak.t.)

 12. Mälu, tähelepanu ja aju (2 ak.t.)

 13. Õppimise müüdid (2 ak.t)

 14. Elustiil ja õppimine (2 ak.t)

 15. Praktiline tund (2 ak.t.)

 16. Kokkuvõtlik tund (2 ak.t.)

 17. Eneseanalüüs ja refleksioon (2 ak.t.)

Õpiväljundid

 • Mõistad, kuidas inimene õpib ning oskad eristada efektiivseid õppimisstrateegiaid mitte efektiivsetest;
 • Mõistad oma õpivajadusi ja saad aru, kuidas kujuneb õpimotivatsioon;
 • Oskad seletada, kuidas õppimine, meeldejätmine, unustamine ja meeldetuletamine toimub;
 • Oskad kasutada tõhusa õppimiseks erinevaid õppimisstrateegiaid ja printsiipe;
 • Suhtud õppimisse positiivselt.

Hindamine

Kursuse hindamine on mitteeristatav (arvestatud/mittearvestatud) ning kursuse läbimiseks peab õpilane 

 1. saama rohkem kui 70% tulemuse 2 juhuslikult valitud testis, mida õpetaja kontrollib.

 2. osalema 80% kõigist praktilistest tundidest, see tähendab 4 tundi 5-st.

 3. täitma kursuse alguses ja lõpus eneseanalüüsi.

Kursuse formaat

Kursus arendab ennastjuhiva õppimise oskusi, selle pärast koosneb kursus peamiselt iseseisvast tööst materjalidega (minivideod, artiklid, kordamisküsimused ja refleksiooni küsimused), millele järgneb hindamiseta test. Pärast testide läbimist saavad õpilased automaatse tagasiside ning raskemaid momente arutatakse praktilistes tundides. Kursuse jooksul toimub 5 veebitundi Zoom’is, mis koosnevad grupitööst ja -aruteludest, selleks et paremini omaks võtta seda, mida oled iseseisvalt õppinud. Seega eeldavad praktilised tunnid õpilase aktiivset osalemist ja eelneva materjali läbimist.

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas toimub õpe?
Kes on Edumus Schooli õpetajad?
Kui kaua kursused kestavad?
Kuidas läbitud ainet oma koolis arvestada?
Kes on Edumus Schooli õpilased?
Millal veebitunnid toimuvad?
Kuidas toimub kursuste eest maksmine?
Kui kaua saab kursusest loobuda?
Vaata teisi kursuseid