🚧 Edumus School on äppi uuendamas. Iga su tähelepanek, vea esiletoomine, uue võimekuse palve on oodatud!

Energeetika

Kas oled mõelnud, miks kõik kogu aeg elektri- ja gaasihinnast räägivad? Või mis asi on rohepööre (on see seotud mingi hiiglasliku kasvuhoone rajamisega?). Või on see põlevkivi siis hea või halb? Nendele ja paljudele teistele küsimustele anname vastuse energeetika kursuses. See kursus annab Sulle baasteadmised energeetikast ning sellega seotud keemiast ja füüsikast. Energeetika võib kõlada hirmus keeruliselt (füüsikast või keemiast rääkimata), aga see kursus ongi mõeldud selleks, et põhilised energeetikaga seotud teemad samm-sammult läbi käia ning kõik lihtsalt ja loogiliselt lahti seletada.

Räägime sellest, mis energialiigid on olemas, kuidas energiat toodetakse, transporditakse ja tarbitakse, mis on roheenergia ja energiatõhusus ning miks need teemad üleüldse olulised on. Kursuse teemad on jagatud viide moodulisse.

Moodulid

I moodul: sissejuhatus

Kui soojal suvepäeval teed külmkapi ukse lahti, kas tuba läheb jahedamaks?

1.     Mis on energia? Millist energiat on olemas?

2.     Mis on energeetika valdkonnad? Miks on energeetika oluline?

II moodul: energia tarbimine

Kas radiaatorid peaksid olema seina peal või põranda sees?

1.     Mis energiat me tarbime ja kuidas?

2.     Mis on energia tarbimise mõju? Kuidas seda vähendada? Kas energiatarbimist peab vähendama?

3.     Energia transpordis: mis transpordis energiat tarbib ja kuidas?

III moodul: energia tootmine

Kas päiksepaneel töötab ka pilvise ilmaga?

1.     Kuidas energiat toodetakse?

2.     Mis on soojuselektrijaamad ning nende kütused?

3.     Mis on tuumaenergia?

4.     Mis on gaas ning kuidas seda kasutatakse?

5.     Kuidas kasutatakse päikest, tuult ja vett energia tootmiseks?

IV moodul: energia jaotamine ja salvestamine

Kuidas salvestatakse kõige rohkem energiat maailmas? Need ei ole patareid või akud!

1.     Kuidas energiat tootmiskohast tarbijateni viia?

2.     Kuidas energiat salvestada, et seda kasutada, kui vaja on?

V moodul: põhiprobleemid ja võimalikud lahendused

Kas aastal 2033 peab igal majal olema oma päikesepaneel ja tuulik?

1.     Mis on energeetika põhiprobleemid, millega peab praegu tegelema?

2.     Mis on väljavaated, kuidas saaksime neid probleeme lahendada?

 

Õpiväljundid

  • Mõistad, mis on energia ja energeetika
  • Tead, kuidas energiat tarbitakse ja milliste tehnoloogiate abil on võimalik energiat toota;
  • Saad aru, mis on energeetikaga seotud põhiprobleemid ning mõned võimalikud lahendused, millised on trendid energiasektoris;
  • Oskad läheneda energeetikaalastele otsustele teaduslikult ning oled arendanud enda põhjendamisoskust ja loogilist mõtlemist.

Hindamine

Kursusel on mitteeristav hindamine (arvestatud / mittearvestatud).

Vaata teisi kursuseid
This site uses cookies. By accepting to use cookies, you may improve your browsing experience. You can change your cookies preferences anytime in your browser menu.