🚧 Edumus School on äppi uuendamas. Iga su tähelepanek, vea esiletoomine, uue võimekuse palve on oodatud!

Esinemine. Eneseväljendus. Esinemisjulgus

Kursuse eesmärk on tutvustada Sulle praktilisi näitlejatehnilisi harjutusi, mida saad rakendada nii julgema eneseväljenduse jaoks igapäevasuhtluses kui ka publiku ees esinedes või klassiruumis arvamust avaldades. Kursusel antud harjutused on väga kasulikud ka selleks, et ennast häälestada eksamiks või muuks oluliseks keskendumist vajavaks sündmuseks.

Kursusel võid kogeda inspiratsiooni– ja motivatsioonipahvakuid ning saada teadlikuks paljudest uutest vaatenurkadest, mis seotud avaliku esinemise ja eneseväljendusega.

Õpiväljundid

  • Tead esinemiseks/oluliseks sooritusek s/ eksamiks ettevalmistamise põhietappe ja häälestuse olulisust;
  • Oled tutvunud erinevate keskendumist soodustavate harjutustega ja neid praktiseerinud;
  • Oskad haarata ja hoida kuulaja / publiku tähelepanu endal / esitlusel;
  • Tead mõningaid diktsiooniharjutusi, nende vajalikkust ning järjekindla harjutamise kasulikkust;
  • Tunned ja väärtustad iseenda tugevusi esineja ning inimesena;
  • Tead, mis on lavahirm ning oskad sellega toime tulla

Hindamine

Kursuse veebikohtumised (90 minutit) toimuvad üldjuhul 2 korda kuus. Esimene kuu kohtumine viib meid uude teemasse sisse ning viimases toimub refleksioon ehk tagasisidestamine ja kogemuste jagamine. 1-2 tundi kuus jääb praktiliste iseseisvate harjutuste ja ülesannete ning eneserefleksiooni jaoks.

Vaata teisi kursuseid
This site uses cookies. By accepting to use cookies, you may improve your browsing experience. You can change your cookies preferences anytime in your browser menu.