👋 On sul küsimus või tähelepanek?

Geenitehnoloogia

Geenitehnoloogia kursusel õpid valdkonna uurimismeetodeid, taimede ja loomade geenitehnoloogilisi võimalusi ja perspektiive ning nendega kaasnevaid eeliseid ja riske. Lisaks õpid tundma geenitehnoloogia rakendamist meditsiinis ja tutvud Eesti Geenivaramu teadusprojektiga.

Kursust on võimalik läbida ka videotunde järgi vaadates ja iseseisvalt.

Sellel kursusel õpid…

 • Geenitehnoloogia eesmärke ja uurimismeetodeid;

 • Erinevate organismirühmade geenitehnoloogilisi võimalusi ja riske;

 • Kuidas tehakse geneetiliselt muundatud organisme (GMO);

 • Geenitehnoloogia rakendusi meditsiinis;

 • Millega tegeleb Eesti Geenivaramu;

 • Mis on sünteetiline bioloogia.

Õpiväljundid

 • Selgitad geenitehnoloogia olulisemaid töövõtteid;
 • Tood näited, millistes valdkonades kasutatakse PCR-meetodit;
 • Selgitad geneetilisel muundatud bakterite kasutusvaldkondi;
 • Kirjeldad geneetiliselt muundatud taimede ja loomade loomist, nende väärtust ja kaasnevaid riske;
 • Mõistad geeniteraapia ja DNA- kiipide kasutust meditsiinis;
 • Selgitad sünteetilise bioloogia võimalusi;

Hindamine

✅ Kursuse hindamine on mitteeristatav (arvestatud/mittearvestatud).

 🎥Kursuse läbimise eelduseks on kõikide enesekontrollitestide läbimine vähemalt 50% (saab sooritada lõputu arv kordi)  ulatuses ning kursuse vahe- ja lõpuprojekti sooritamine.

 👀Selle kursuse tundide salvestused tehakse pärast tundi järelvaatamiseks kättesaadavaks.

 👨‍🏫Kursus on läbitav ka 100% iseseisvalt (vaadates salvestusi ja töötades materjalide ja ülesannetega iseseisvalt). 

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas toimub õpe?
Kes on Edumus Schooli õpetajad?
Kui kaua kursused kestavad?
Kuidas läbitud ainet oma koolis arvestada?
Kes on Edumus Schooli õpilased?
Millal veebitunnid toimuvad?
Kuidas toimub kursuste eest maksmine?
Kui kaua saab kursusest loobuda?
Vaata teisi kursuseid