🚧 Edumus School on äppi uuendamas. Iga su tähelepanek, vea esiletoomine, uue võimekuse palve on oodatud!

Geenitehnoloogia

Geenitehnoloogia kursusel õpid valdkonna uurimismeetodeid, taimede ja loomade geenitehnoloogilisi võimalusi ja perspektiive ning nendega kaasnevaid eeliseid ja riske. Lisaks õpid tundma geenitehnoloogia rakendamist meditsiinis ja tutvud Eesti Geenivaramu teadusprojektiga.

Kursust on võimalik läbida ka videotunde järgi vaadates ja iseseisvalt.

Sellel kursusel õpid…

 • Geenitehnoloogia eesmärke ja uurimismeetodeid;

 • Erinevate organismirĂĽhmade geenitehnoloogilisi võimalusi ja riske;

 • Kuidas tehakse geneetiliselt muundatud organisme (GMO);

 • Geenitehnoloogia rakendusi meditsiinis;

 • Millega tegeleb Eesti Geenivaramu;

 • Mis on sĂĽnteetiline bioloogia.

Õpiväljundid

 • Selgitad geenitehnoloogia olulisemaid töövõtteid;
 • Tood näited, millistes valdkonades kasutatakse PCR-meetodit;
 • Selgitad geneetilisel muundatud bakterite kasutusvaldkondi;
 • Kirjeldad geneetiliselt muundatud taimede ja loomade loomist, nende väärtust ja kaasnevaid riske;
 • Mõistad geeniteraapia ja DNA- kiipide kasutust meditsiinis;
 • Selgitad sĂĽnteetilise bioloogia võimalusi;

Hindamine

Kursusel on mitteeristav hindamine (arvestatud / mittearvestatud).

Vaata teisi kursuseid
This site uses cookies. By accepting to use cookies, you may improve your browsing experience. You can change your cookies preferences anytime in your browser menu.