👋 On sul küsimus või tähelepanek?

Karjääriplaneerimine

Valikute rohkus võib Sind vahel segadusse ajada. Milline eriala oleks parim? Kas kuulata mõistuse või südame häält? Kas eelistada head palgatööd või hakata hoopis iseendale tööandjaks? Loome kursusel selgust Sinu soovides, tugevates külgedes ja tegelikust potentsiaalist. Kursuse lõpuks valmib igaühel praktiline enesejuhtimise tööriistakast. See aitab, kui vajad selgust, mida päriselt soovid ja kuidas unistuste poole liikuda.

Loome koos kursusel sisuka ja hinnanguvaba mõtlemiskeskkonna. Olen põnevusega toeks Sinu avastuste teekonnal ning oluliste eesmärkide poole liikumisel. Kursusel kasutame mitmekülgseid õpistiile arvestavaid töövõtteid ning märkad juba mõne nädalaga, et oled ka julgem suhtleja. Suhtlusoskus on õppimises ning tööelus nüüd ja tulevikus üks kõige tähtsamaid oskusi.

Moodulid

 1. Enese tundmaõppimine
  - Oma supervõimete ja arengukohtade analüüs
  - Elukestva õppija baasoskused
  - Kriitilise ja loova mõtlemise harjutused
  - Eesmärgistamise tehnikad
  - Mõttekaart või videolugu 

 2. Õppimisvõimalused ja töömaailm
  -
  Minu õpiraja ajajoon
  - Perfektsionismi lõks
  - Sissetuleku leidmise võimalused õppijana
  - Minu persoonibränd
  - Esinemisoskuse treenimine
  - Enesesõbralikkus ja enesehoid 

Lisaks on tundides mitmed külalisõpetajad

Õpiväljundid

 • Analüüsid enda tugevusi ning rakendad neid õpistrateegiate valikul;
 • Töötad välja isiklikud, õppimis- ja karjäärialased eesmärgid ning rakendad nende elluviimise tehnikaid;
 • Võrdled majandustegevuste valdkondi ja arutled ettevõtjaks olemiste võimaluste üle;
 • Koostad enda tööle kandideerimise näidisdokumendid ja esitled end enesekindlalt;
 • Rakendad igapäevaselt enesesõbralikke töövõtteid, et hoida vaimset ja füüsilist koormust tasakaalus.

Hindamine

Kõiki hindamisülesandeid saad päriselus rakendada.

 1. Oma tugevuste ja arengukohtade analüüs.

 2. Videolugu või kirjalik arutlus „Mida tähendab minu jaoks edukus?“

 3. Tööle või stipendiumile kandideerimise näidisdokumendid.


Korduma kippuvad küsimused

Kuidas toimub õpe?
Kes on Edumus Schooli õpetajad?
Kui kaua kursused kestavad?
Kuidas läbitud ainet oma koolis arvestada?
Kes on Edumus Schooli õpilased?
Millal veebitunnid toimuvad?
Kuidas toimub kursuste eest maksmine?
Kui kaua saab kursusest loobuda?
Vaata teisi kursuseid