🚧 Edumus School on äppi uuendamas. Iga su tähelepanek, vea esiletoomine, uue võimekuse palve on oodatud!

Kriminoloogia

Kriminoloogia kursuse eesmärk on kujundada õpilastel teadmised kriminoloogiast, kui kuritegevust uurivast teadusest. Kriminoloogia on teadmiste kogum õigusrikkumistest ja kuritegevusest kui sotsiaalsest nähtusest. Kriminoloogia hõlmab endas väga palju teisi teadusharusid nagu näiteks psühholoogia, õigusteadus, sotsioloogia, filosoofia jne. Nendele teadusharudele tuginedes annab kriminoloogia vastuseid küsimustele: Miks kuritegevuse tasemed erinevad? Mis tingib indiviidide kuritegeliku käitumise erinevused? Mis tingib erinevused kuritegevusele reageerimisel? Missugused on võimalikud kuritegevuse kontrolli vahendid?

Moodulid

 1. Kriminoloogia paradigmad, koolkonnad ja väärarusaamad

 2. Ă•piteooriad

 3. Kontrolliteooriad

 4. Karistused, seadused

 5. Psühholoogilised tegurid ja kriminaalne käitumine ja Bioloogilised tegurid ja kriminaalne käitumine

 6. Viktimoloogia ja ohvriuuringud

Õpiväljundid

 • Omad ĂĽlevaadet kriminoloogia teoreetilistest lähtekohtadest
 • Mõistad, kuidas kujuneb kuritegelik käitumine inimesel
 • Omad ĂĽlevaadet Eesti karistussĂĽsteemist
 • Oskad leida Eestis kehtivaid seadusi
 • Omad ĂĽlevaadet viktimoloogiast ja selle põhiseisukohtadest
 • Oled kursis ohviabi teenusega Eestis
Vaata teisi kursuseid
This site uses cookies. By accepting to use cookies, you may improve your browsing experience. You can change your cookies preferences anytime in your browser menu.