Proovi 14 päeva tasuta
8.0

Kriminoloogia

35 akadeemilist tundi
Neljapäeviti, 17:15

Järgmised algavad grupid

Ligipääs kõikidele kursustele kõigest
29€ kuus!

Püsitellimuse saad tühistada igal ajal.

Kursuse kirjeldus

Kriminoloogia kursuse eesmärk on kujundada õpilastel teadmised kriminoloogiast, kui kuritegevust uurivast teadusest. Kriminoloogia on teadmiste kogum õigusrikkumistest ja kuritegevusest kui sotsiaalsest nähtusest. Kriminoloogia hõlmab endas väga palju teisi teadusharusid nagu näiteks psühholoogia, õigusteadus, sotsioloogia, filosoofia jne. Nendele teadusharudele tuginedes annab kriminoloogia vastuseid küsimustele: Miks kuritegevuse tasemed erinevad? Mis tingib indiviidide kuritegeliku käitumise erinevused? Mis tingib erinevused kuritegevusele reageerimisel? Missugused on võimalikud kuritegevuse kontrolli vahendid?

Pikem kirjeldus

Moodulid

 1. Kriminoloogia paradigmad, koolkonnad ja väärarusaamad

 2. Õpiteooriad

 3. Kontrolliteooriad

 4. Karistused, seadused

 5. Psühholoogilised tegurid ja kriminaalne käitumine ja Bioloogilised tegurid ja kriminaalne käitumine

 6. Viktimoloogia ja ohvriuuringud

Mida kursusel õpid
 • Omad ülevaadet kriminoloogia teoreetilistest lähtekohtadest
 • Mõistad, kuidas kujuneb kuritegelik käitumine inimesel
 • Omad ülevaadet Eesti karistussüsteemist
 • Oskad leida Eestis kehtivaid seadusi
 • Omad ülevaadet viktimoloogiast ja selle põhiseisukohtadest
 • Oled kursis ohviabi teenusega Eestis
Hindamine

✅ Kursuse hindamine on mitteeristatav (arvestatud/mittearvestatud).

📋Kursuse läbimise eelduseks on kõikide iseseisvate tööde läbimine vähemalt 80% ulatuses.

🎥 Selle kursuse tundide salvestused tehakse pärast tundi järelvaatamiseks kättesaadavaks.

👀 Kõikides veebitundides osalemine ei ole kursuse läbimise eelduseks, kuid kursuse hindeks ei ole võimalik saada “Arvestatud”, kui õpilane osaleb vähem kui pooltes veebitundides.

👨‍🏫 Õpetaja võib seada kursuse läbimiseks täiendavaid kriteeriume.

Kursuse korraldus

<p>Veebitunnid toimuvad neljapäeviti 17.15-18.45. Kokku on planeeritud 17 tundi, iga tunni pikkus on 90 minutit. Nendest osad on veebitunnid ja osad on iseseisvaks või grupitööks.</p>

Vaata meie teisi kursuseid

Vaata kõiki kursuseid
Lisa ennast ootejärjekorda

Ei leidnud sobivate aegadega gruppi?


Pane ennast ootelisti kirja ja saadame sulle info kohe, kui avame registreerimiseks uue grupi.