👋 On sul küsimus või tähelepanek?

Sissejuhatus museoloogiasse

See kursus aitab Sul paremini mõista muuseumide kui mäluasutuste rolli tänases ühiskonnas. Kursusel analüüsitakse eesti suurima eramuuseumi Vabamu näitel muuseumi võimalust kaasa rääkida ühiskondlikel teemadel, täiendada formaalharidust ning talletada mineviku lugusid ja esemeid tuleviku inimese tarbeks.  

Kursus koosneb nii veebikohtumistest ja muuseumi virtuaalsest külastusest, grupitöödest kui ka iseseisvatest ülesannetest.

Moodulid

  1. Museoloogia

  2. Näitused

  3. Muuseumikogud

  4. Projektid

  5. Muuseumiharidus

Õpiväljundid

  • Tead muuseumihariduse ja giidinduse põhitõdesid;
  • Oskad otsida infot muuseumidega soetud andmebaasidest;
  • Tead museaalide kogumise ja hoiustamise üldiseid põhimõtteid;
  • Oskad kriitiliselt hinnata näituseid;
  • Analüüsid muuseumide võimalusi ja ülesandeid tänases ühiskonnas.

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas toimub õpe?
Kes on Edumus Schooli õpetajad?
Kui kaua kursused kestavad?
Kuidas läbitud ainet oma koolis arvestada?
Kes on Edumus Schooli õpilased?
Millal veebitunnid toimuvad?
Kuidas toimub kursuste eest maksmine?
Kui kaua saab kursusest loobuda?
Vaata teisi kursuseid