🚧 Edumus School on äppi uuendamas. Iga su tähelepanek, vea esiletoomine, uue võimekuse palve on oodatud!

Logistika alused

Kaasaegse logistika kolm peamist väljakutset on madalad kulud, kiire teenus ning kahe esimese tegevuse tulemusel tekkinud keskkonnasaaste minimiseerimine.

Kaua Sa oled nõus ootama, et tellitud toode sinuni jõuaks? Kas teadsid, et keskmine ameeriklane on nõus transpordi eest maksma ainult 2 dollarit? Mis juhtub alates hetkest, kui oled internetipoes oma tellimuse kinnitanud, kuni hetkeni, kui kuller helistab sinu uksekella? Kas teadsid, et kosmosesse startiv kanderakett tarbib kütust 11 tonni sekundis? Kas olete mõelnud, miks vahel Sinu lemmiktoodet poes müügil pole?

Kõikidele nendele ja ka paljudele teistele küsimustele saad vastuse logistikasüsteemide aluste kursuselt. Samuti lahendame erinevaid praktilisi ülesandeid, mängime mänge ja läbime ärisimulatsioone.

Moodulid

 1. Logistilised tegevused, logistika liigid ning vood

 2. Logistikasimulatsioon Chainsim

 3. Logistika põhiprotsessid. Ladu ja varud

 4. Suuremate internetikaubamajade logistika ja tagastamistingimused

 5. Erinevad tarneviisid. "Last mile" ja selle võidukäik

 6. Tagastuslogistka, roheline logistika, jäätmekäsitlus

Õpiväljundid

 • Suudad koostada ĂĽlevaate logistika arengutrendide kohta nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil, logistika valdkonnas tegutsevatest ettevõtetest ja nende tööpõhimõtetest;
 • Määratled logistilised funktsioonid ja seostad erinevad logistikaprotsessid tarneahelas;
 • Selgitad kaupade (tooraine ja valmistooted) liigituspõhimõtteid ja rakendamist, lähtudes ruumikasutuse efektiivsest;
 • Oskad valida kaupade iseloomust ja turunõudlusest lähtuvalt sobiva transpordiviisi;
 • Suudab defineerida logistilised vood, nende sisu ja vajalikkuse ettevõtte majandustegevuseks;
 • Kirjeldad logistikaprotsessidega seotud riske ja nende ennetamise võimalusi.

Hindamine

Kursusel on mitteeristav hindamine (arvestatud / mittearvestatud).

Vaata teisi kursuseid
This site uses cookies. By accepting to use cookies, you may improve your browsing experience. You can change your cookies preferences anytime in your browser menu.