👋 On sul küsimus või tähelepanek?

Looduse tundmine ellujäämise võtmes

Kursus on mõeldud loodushuvi ja matkahuviga õpilastele, kes soovivad teada, kuidas eksimise korral ennast ja teisi abistada, mida saab suhu pista ning kuidas vett leida ja puhastada.

Moodulid

 1. Plaan ja kaart ning nutiseade, harjutused marsruutide koostamiseks

 2. Vee leidmine, puhastamine ja varje tegemine

 3. Eesti looduses olevad ohtlikud loomad, keda vältida?

 4. Mürgised viljad ja söödavad viljad, taimede osad (lehed, varred, õied, juured)

 5. Mürgised ja söödavad seened, kasutamine

 6. Ettevalmistused loodusesse minekuks, mida kaasa pakkida?

 7. Enda jälgimine, millal muutub olukord eluohtlikuks?

 8. Abistamine ja abi otsimine

Õpiväljundid

 • Tunned looduses orienteerumise võimalusi
 • Oskad leida vett ja teha varjet
 • Tead söödavate viljade ja mürgiste viljade kasutamisvõimalusi
 • Tunned ära Eesti mürgisemad marjad ja seened ning söödavad seened ja marjad
 • Oskad hinnata enda seisundit ja vastavalt sellele käituda (sh alajahtumise vältimine)
 • Oskad planeerida loodusretkele vajalikku varustust (esemed ja toit)

Hindamine

Kursuse hindamine on mitteeristatav (arvestatud/mittearvestatud).

Kursuse läbimise eelduseks on kolme kodutöö sooritamine.

Selle kursuse tundide salvestused tehakse pärast tundi järelvaatamiseks kättesaadavaks.

Kõikides veebitundides osalemine ei ole kursuse läbimise eelduseks, kursuse hindeks on võimalik saada “Arvestatud”, kui õpilane osaleb rohkem kui 75% veebitundides.

Õpetaja võib seada kursuse läbimiseks täiendavaid kriteeriume.

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas toimub õpe?
Kes on Edumus Schooli õpetajad?
Kui kaua kursused kestavad?
Kuidas läbitud ainet oma koolis arvestada?
Kes on Edumus Schooli õpilased?
Millal veebitunnid toimuvad?
Kuidas toimub kursuste eest maksmine?
Kui kaua saab kursusest loobuda?
Vaata teisi kursuseid