🚧 Edumus School on äppi uuendamas. Iga su tähelepanek, vea esiletoomine, uue võimekuse palve on oodatud!

Looduse tundmine ellujäämise võtmes

Kursus on mõeldud loodushuvi ja matkahuviga õpilastele, kes soovivad teada, kuidas eksimise korral ennast ja teisi abistada, mida saab suhu pista ning kuidas vett leida ja puhastada.

Moodulid

 1. Plaan ja kaart ning nutiseade, harjutused marsruutide koostamiseks

 2. Vee leidmine, puhastamine ja varje tegemine

 3. Eesti looduses olevad ohtlikud loomad, keda vältida?

 4. Mürgised viljad ja söödavad viljad, taimede osad (lehed, varred, õied, juured)

 5. Mürgised ja söödavad seened, kasutamine

 6. Ettevalmistused loodusesse minekuks, mida kaasa pakkida?

 7. Enda jälgimine, millal muutub olukord eluohtlikuks?

 8. Abistamine ja abi otsimine

Õpiväljundid

 • Tunned looduses orienteerumise võimalusi
 • Oskad leida vett ja teha varjet
 • Tead söödavate viljade ja mürgiste viljade kasutamisvõimalusi
 • Tunned ära Eesti mürgisemad marjad ja seened ning söödavad seened ja marjad
 • Oskad hinnata enda seisundit ja vastavalt sellele käituda (sh alajahtumise vältimine)
 • Oskad planeerida loodusretkele vajalikku varustust (esemed ja toit)
Vaata teisi kursuseid
This site uses cookies. By accepting to use cookies, you may improve your browsing experience. You can change your cookies preferences anytime in your browser menu.