🚧 Edumus School on äppi uuendamas. Iga su tähelepanek, vea esiletoomine, uue võimekuse palve on oodatud!

Majandusõpetus

Majandusõpetus on sisukas ja praktiline majandusõppe ja ettevõtlusõppe valikkursus. See aitab selgeks saada kõik majanduse põhitõed nõudlusest-pakkumisest kuni rahvusvahelise majanduseni.

Sellel kursusel õpid…

 1. Peamisi termineid, mudeleid ja kontseptsioone, aga ka elulisi väljakutseid, millega majandusteadlased, ettevõtjad, ärijuhid ning poliitikud tegelevad;

 2. Vaba ettevõtluse mudeleid ja põhimõtteid;

 3. Tarbimist ja rahakasutust;

 4. Ettevõtluse aluseid ja erinevaid vorme;

 5. Ettevõtte rahastamist ja laiendamist;

 6. Turunduse aluseid;

 7. Töösuhteid;

 8. Valitsuse rolli ja majanduse põhitõdesid

Moodulid

 1. Mis on majandusteadus?

 2. Vaba ettevõtlus ehk turumajandus

 3. Nõudlus, pakkumine ja turuhind

 4. Arukas tarbimine ja rahakasutus

 5. Ettevõtlus ja selle koht ühiskonnas

 6. Ettevõtte rahastamine

 7. Tootmine ja teenused

 8. Turundus

 9. Tööjõud majanduses

 10. Konkurents ja koostöö

 11. Valitsus ja riigieelarve

 12. Hinnastabiilsus, finantssüsteem ja rahapoliitika

 13. Majanduse areng ja stabiilsus

 14. Rahvusvaheline majandus

Õpiväljundid

 • Tunned peamisi termineid, mudeleid ja kontseptsioone, aga ka elulisi väljakutseid, millega majandusteadlased, ettevõtjad, ärijuhid ning poliitikud tegelevad;
 • Kirjeldad ettevõtluse aluseid ja erinevaid vorme;
 • Analüüsid ettevõtte rahastamist ja laiendamist;
 • Tunned turunduse aluseid;
 • Mõistad töösuhteid
 • Mõistad valitsuse rolli ja majanduse põhitõdesid
Vaata teisi kursuseid
This site uses cookies. By accepting to use cookies, you may improve your browsing experience. You can change your cookies preferences anytime in your browser menu.