👋 On sul küsimus või tähelepanek?

Mis värk selle vaimse tervisega on?

Vaimne tervis on viimase paari aastaga lõpuks argivestluste osaks muutunud. Sama massiliselt, kui räägitakse enesehoiust ja teraapias käimisest, levivad endiselt ka vaimset tervist õõnestavad stereotüübid ja eelarvamused – kursuse lõpuks on sul olemas tööriistad, kuidas seda ebakõla ühtlustada.

Vaimse tervise alaste teadmiste omandamise ning nende praktilise mõtestamise kaudu on sul lihtsam panustada enda ja teiste heaollu, ennetada vaimse tervise häireid elu jooksul ning lahendada vaimse tervise väljakutseid kiiremini ja efektiivsemalt.

Moodulid

  1. Vaimne tervis üldiselt (Mis on ja ei ole vaimne tervis; Teaduse ja aju areng; Ühiskondlikud stigmad ja müüdid; Puberteediea vaimne tervis)

  2. Vaimse tervise häired ühiskonnas (Depressioon; Ärevushäired; Söömishäired; Sõltuvushäired; Stress; Professionaalne abi)

  3. Vaimse tervise toetamine (Vaimne tervis sotsiaalmeedias; Isiklik vastutus; Kogukondlik vastutus; Ühiskondlikud narratiivid)

  4. Eneseanalüüs (Minu tunded; Minu piirid; Minu oskused ja omadused; Minu riskifaktorid; Minu kaitsefaktorid)

Õpiväljundid

  • Mõistad oma vaimset tervist oma aju arengust lähtuvalt;
  • Oskad märgata enda või sõbra puhul vaimse tervise väljakutsetele viitavaid sümptomeid;
  • Valdad mõnda endale meelepärast eneseabivõtet;
  • Tead, kuidas leida endale ja sõbrale vaimse tervise abi;
  • Märkad ja analüüsid ühiskonnas kõlavaid vaimse tervise teemasid.

Hindamine

Kõik kodused ülesanded keskenduvad just sinu enda suhestumisele arutatud materjaliga.

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas toimub õpe?
Kes on Edumus Schooli õpetajad?
Kui kaua kursused kestavad?
Kuidas läbitud ainet oma koolis arvestada?
Kes on Edumus Schooli õpilased?
Millal veebitunnid toimuvad?
Kuidas toimub kursuste eest maksmine?
Kui kaua saab kursusest loobuda?
Vaata teisi kursuseid