👋 On sul küsimus või tähelepanek?

Neuroteadus ja andmed - kuidas aju analüüsitakse?

Kursus "Neuroteadus ja andmed - kuidas aju analüüsitakse?" tutvustab erinevaid meetodeid, mida kasutatakse aju struktuurseks ja funktsionaalseks uurimiseks. Kursuse käigus saavad osalejad teada, miks aju uuritakse ja milliseid andmeid selleks kasutatakse. Lisaks õpitakse tundma erinevaid uuringumeetodeid, nagu ultraheli, kompuutertomograafia, magnetresonantstomograafia (MRT) ja funktsionaalne MRT. Kursus lõpeb lõpuprojekti esitlustega, kus osalejad saavad rakendada oma õpitut ning demonstreerida oma teadmisi ja oskusi. Kursus sobib kõigile, kes soovivad saada põhjalikku ülevaadet neuroteadusest ja aju uurimisest. Praktilistest oskustest õpime neuroteaduslike artikleid analüüsida. Kursuse koostamisel võetakse arvesse õpilaste soove ja olemasolevaid arusaamu.

Õpiväljundid

  • Tead andmete tüüpe, mida kasutatakse neuroteadustes, ja kuidas neid kogutakse
  • Mõistad andmete rolli uuringutes
  • Oskad hinnata uuringute tulemusi seoses antud teadusküsimusega

Hindamine

✅ Kursuse hindamine on mitteeristav (arvestatud/mittearvestatud).

📋 Kursuse läbimise eelduseks on kõikide enesekontrollitestide läbimine vähemalt 80% ulatuses ning kursuse vahe- ja lõpuprojekti sooritamine.

🎥 Selle kursuse tundide salvestused tehakse pärast tundi järelvaatamiseks kättesaadavaks.

👀 Kõikides veebitundides osalemine ei ole kursuse läbimise eelduseks, kursuse hindeks on võimalik saada “Arvestatud”, kui õpilane osaleb rohkem kui 75% veebitundides.

👨‍🏫 Õpetaja võib seada kursuse läbimiseks täiendavaid kriteeriume.

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas toimub õpe?
Kes on Edumus Schooli õpetajad?
Kui kaua kursused kestavad?
Kuidas läbitud ainet oma koolis arvestada?
Kes on Edumus Schooli õpilased?
Millal veebitunnid toimuvad?
Kuidas toimub kursuste eest maksmine?
Kui kaua saab kursusest loobuda?
Vaata teisi kursuseid