🚧 Edumus School on äppi uuendamas. Iga su tähelepanek, vea esiletoomine, uue võimekuse palve on oodatud!

Praktiline juhtimisoskus lahinguväljalt

Kursus õpetab sind juhtima enda elu ning tegevusi samade põhimõtete järgi, mida kasutavad erioperatsioonide üksused kaitseväes. Igaüks on juht ning sinu oskusest juhtida sõltub sinu edukus nii koolis, tööl kui ka eraelus. Juhtimine on oskus ja igaüks saab seda oskust endas arendada.

Moodulid

 1. Juhtimise printsiibid ja nende kasutamine

  Sissejuhatus – miks midagi lahingust õppida; paradigmade mõju ja olulisus

  Juhtimise printsiip - Kata ja Liigu; Lihtsus

  Juhtimise printsiip - Prioriseeri ja vii täide; Hajutatud juhtimine

 2. Vastutuse võtmise põhimõtted ja nende rakendamine igapäevaelus

  Vastutuse võtmise põhimõtted ja mõju

  Juhtimise vastuolud, otsene ja kaudne meetod

 3. Otsuse vastuvõtmise protsess (OVP) ja planeerimise juhtimine

  Missioon, Visioon, Väärtused

  Otsustamise mudelid, OVP etapid 1-2 (Ülesandest arusaamine ja info kogumine)

  OVP etapid 3-5 (Tegevuskavade koostamine, sõjamäng ja plaan)

 4. How to Human ehk suhtlusoskuse arendamine

  Kehakeele lugemine ja usaldussuhete loomine

  Isikute profileerimine ja analüüs

  Info esilekutsumise tehnikad

  Vestluse planeerimine ja juhtimine


Õpiväljundid

 • Oskad kasutada vastutuse võtmise põhimõtteid ja saad aru selle olulisusest;
 • Oskad kasutada juhtimise printsiipide igapäevaelus;
 • Tead läbirääkimiste põhimõtteid ja oskad nendeks ette valmistada;
 • Oskad keerulisi probleeme lahendada läbi süsteemse otsuse vastuvõtmise mudeli;
 • Tead eesmärkide seadmise ning grupis planeerimise põhimõtteid;
 • Tead, kuidas kõike eelnevat praktiliselt igapäevases elus kasutada.
Vaata teisi kursuseid
This site uses cookies. By accepting to use cookies, you may improve your browsing experience. You can change your cookies preferences anytime in your browser menu.