👋 On sul küsimus või tähelepanek?

Raamatupidamise algkursus

Kui soovid lähemalt teada raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning oskust koostada põhilisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid, siis see kursus on mõeldud just sulle. Kursus on praktiline ning õpitud põhitõdesid kinnistame praktiliste ülesannete lahendamisega.

Moodulid

  1. Raamatupidamise põhitõed. Terminoloogia, raamatupidamises kasutatavad põhimõtted ja seadused, äriühingute liigid. Raamatupidamise sise-eeskiri. Süsteemi loomine

  2. Majandustehingute kajastamine. Kontod. Kontoplaan

  3. Dokumentatsioon

  4. Aruanded. Bilanss. Kasumiaruanne. Rahavoogude aruanne

  5. Majandusaasta aruanne

  6. Digitaalsete töövahenditega tutvumine (SmartAccounts, Envoice, Merit Aktiva, UKU)

Õpiväljundid

  • Omad teadmisi raamatupidamise korraldamise õigusaktide kohta ning oskad neid kasutada;
  • Tunned ja mõistad raamatupidamise alast terminoloogiat;
  • Tunned dokumentide koostamise põhimõtteid, oskad raamatupidamise dokumente töödelda ja neid kajastada kontode süsteemis;
  • Tunned kontodele kirjendamise põhimõtteid; maksude arvestamise ning deklareerimise põhimõtteid;
  • Omad teadmisi vara, kohustuste ja omakapitali seisu arvestusest;
  • Tutvud enimlevinud töövahenditega (SmartAccounts, Envoice, Merit Aktiva, UKU jne)

Hindamine

Kursusel on mitteeristav hindamine (arvestatud / mittearvestatud).

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas toimub õpe?
Kes on Edumus Schooli õpetajad?
Kui kaua kursused kestavad?
Kuidas läbitud ainet oma koolis arvestada?
Kes on Edumus Schooli õpilased?
Millal veebitunnid toimuvad?
Kuidas toimub kursuste eest maksmine?
Kui kaua saab kursusest loobuda?
Vaata teisi kursuseid