👋 On sul küsimus või tähelepanek?

Rahvusvaheliste projektide korraldamine

Projektipõhise ja vabakutselise töö osakaal kasvab maailmas oluliselt. See tähendab, et inimese karjäär moodustub tulevikus paljudest osaajaga ülesannetest, mille leidmiseks ja millega edukaks toimetulemiseks on vaja ettevõtlikkust, enesemüügioskust, enesejuhtimisoskust, iseseisva projekti leidmise ja -juhtimise ning lepingu sõlmimise võimekust, mitmiktegevustega (i.k multitasking) harjumist ja sobilike seda laadi töö leidmise platvormide tundmist.

Valikaine “Rahvusvaheliste projektide korraldamine” eesmärk on eelkõige julgustada õpilasi rahvusvahelisi projekte algatama ja ellu viima ning andma edasi teadmisi rahvusvahelise koostöö võimalustest (näiteks Erasmus+). Projektitöö annab õpilasele võimaluse olla uurija, avastaja, meeskonnaliige, eestvedaja, otsustaja.

Moodulid

 1. Sissejuhatus ainesse. Mis on projekt?

 2. Meeskond. Efektiivne meeskond

 3. Projekti etapid. Erasmus+ võimalused. Projekti eesmärk. Projekti teema ja idee valimine

 4. Projekti vajalikkus. Projekti tähtsus + isiklik motivatsioon. Projekti aktuaalsus

 5. Projekti eesmärk ja osalejad

 6. Partnerlus. Partnerite otsing ja valik. Partnerite omavaheline suhtlus

 7. Projekti tegevuskava

 8. Õpistiilid

 9. Mis on kultuur?

 10. Projekti praktiline korraldus

 11. Mõju ja nähtavus

 12. Hindamine ja kokkuvõte. Projekti esitamine ja kaitsmine. Kursuse kokkuvõte ja analüüs.

Õpiväljundid

 • Selgitad projekti juhtimisega kaasnevaid erinevaid mõisteid
 • Eristad mitteformaalset, informaalset ja formaalset õppimist
 • Mõistad grupi arengu ja meeskonna toimimise seaduspärasusi, sh erinevaid rolle meeskonnas
 • Mõistad projekti eesmärki, aktuaalsust ja sihtgruppe
 • Saad aru partnerlussuhete tähtsusest ning kuidas partnerlussuhteid luua ning hoida
 • Tunned kultuuridevahelisi erinevusi ning rahvusvaheliste projektide eripärasi

Hindamine

Selle kuruse raames planeerid projekti, selle tegevused, koostad projekti ajakava, sh detailse põhitegevuste kava.

✅ Kursuse hindamine on mitteeristatav (arvestatud/mittearvestatud).

📋 Kursuse läbimise eelduseks on kõikide enesekontrollitestide läbimine vähemalt 80% ulatuses ning kursuse vahe- ja lõpuprojekti sooritamine.

👀 Kõikides veebitundides osalemine ei ole kursuse läbimise eelduseks, kuid kursuse hindeks ei ole võimalik saada “Arvestatud”, kui õpilane osaleb vähem kui pooltes veebitundides.

👨‍🏫 Õpetaja võib seada kursuse läbimiseks täiendavaid kriteeriume.

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas toimub õpe?
Kes on Edumus Schooli õpetajad?
Kui kaua kursused kestavad?
Kuidas läbitud ainet oma koolis arvestada?
Kes on Edumus Schooli õpilased?
Millal veebitunnid toimuvad?
Kuidas toimub kursuste eest maksmine?
Kui kaua saab kursusest loobuda?
Vaata teisi kursuseid