🚧 Edumus School on äppi uuendamas. Iga su tähelepanek, vea esiletoomine, uue võimekuse palve on oodatud!

Rakendusbioloogia

Rakendusbioloogia kursusel saad teada rakendusbioloogia valdkondi põllumajanduses (nt sordi- ja tõuaretuses), toiduaine- ja ravimitööstuses ning energeetikas, aga ka nende osa majanduses ja igapäevaelus. Kursus tugineb bioloogiatundides saadud teadmistele, oskustele ja hoiakutele ning seostub gümnaasiumi keemias, geograafias, füüsikas, matemaatikas ja teistes õppeainetes õpitavaga.

Kursust on võimalik läbida ka videotunde järgi vaadates ja iseseisvalt.

Õpiväljundid

  • Tood näiteid rakendusbioloogia valdkondade kohta põllumajanduses, toiduaine- ja ravimitööstuses ning energeetikas;
  • Oskad analĂĽĂĽsida rakendusbioloogia seost isikliku igapäevaeluga;
  • Selgitad bioloogiaalaste alus- ja rakendusuuringute seoseid;
  • AnalĂĽĂĽsid ja hindad eri organismirĂĽhmade rakendusbioloogilisi rakendusi ning tood nende kohta näiteid;
  • Selgitad raku- ja embrĂĽotehnoloogia tegevusvaldkondi ning tood nende kohta näiteid;
  • Lahendad raku- ja embrĂĽotehnoloogiaga seotud dilemmaprobleeme;

Hindamine

Kursusel on mitteeristav hindamine (arvestatud / mittearvestatud).

Vaata teisi kursuseid
This site uses cookies. By accepting to use cookies, you may improve your browsing experience. You can change your cookies preferences anytime in your browser menu.