👋 On sul küsimus või tähelepanek?

Rändav maailm

Ränne ja ka võimalus rännata on tänapäeva maailma väga oluline osa. Mõnikord öeldakse lausa, et me elame rändeajastul. Ränne mõjutab tänapäevaseid ühiskondi ja majandust ning pakub miljonitele võimaluse oma elujärge parandada. Samas seonduvad rändega katsumused ning paraku põgeneb üha enam inimesi oma kodust konfliktide, aga ka näiteks kliimamuutuste tõttu.

Moodulid

 1. Mis on ränne?

 2. Rände ajalugu

 3. Miks inimesed rändavad?

 4. Miks ja kuidas riigid rännet reguleerivad?

 5. Ebaseaduslik ränne

 6. Pagulased ja varjupaik

 7. Väljaränne ja väliskogukonnad

 8. Rände ühiskondlik ja majanduslik mõju

 9. Lõimumine ja kohanemine

 10. Kliimaränne

 11. Ränne ja avalik arvamus

Õpiväljundid

 • tead kui palju on maailmas rändajaid ning kellele ja miks on need tänases maailmas olulised
 • nimetad rännet mõjutavad tõmbe- ja tõuketegureid ning kuidas rändeotsus sünnib
 • nimetad ebaseadusliku rände tekkepõhjuseid ja viise – kuidas seda takistada või ennetada
 • mõistad, miks riigid pagulasi vastu võtavad ja milliste kitsaskohtade ees varjupaigasüsteem tänapäeval seisab
 • mõistad, kuidas mõjutab ränne ühiskonda ning miks osa inimesi tajub rännet pigem positiivselt või negatiivselt
 • tead, kuidas on seotud ränne ja popmuusika

Hindamine

Kursusel on mitteeristav hindamine (arvestatud / mittearvestatud).

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas toimub õpe?
Kes on Edumus Schooli õpetajad?
Kui kaua kursused kestavad?
Kuidas läbitud ainet oma koolis arvestada?
Kes on Edumus Schooli õpilased?
Millal veebitunnid toimuvad?
Kuidas toimub kursuste eest maksmine?
Kui kaua saab kursusest loobuda?
Vaata teisi kursuseid