🚧 Edumus School on äppi uuendamas. Iga su tähelepanek, vea esiletoomine, uue võimekuse palve on oodatud!

Saksa keel A1.2

Saksa keele A1.2 kursusel eeldatakse, et teatud algteadmised saksa keelest on Sul juba olemas. Näiteks kuidas saksa keele kirjaviisi hääldatakse, oskad ennast ja teisi tutvustada, oskad saksa keeles tervitada, rääkida söömisest ja joomisest ning rääkida oma lähiümbrusest, kus sa elad (korter, maja), mitu tuba Sinu kodus on ja mis on Sinu toas. 

Õpiväljundid

  • oskad Sa vabaaja tegevustest rääkida, kedagi peole kutsuda
  • tead kehaosi ja oskad väljendada, kui on fĂĽĂĽsiliselt midagi viga
  • oskad nimetada olulisi kohti linnas ja kuidas linnas liikuda
  • tead saksa keeles aastaaegasid, kuid
  • oskad inimeste välimust ja riietust kirjeldada ning rääkida ilmast ja puhkusest
  • ead modaaltegusõnu, tead hulka ebareeglipäraseid tegusõnu

Hindamine

Kursusel on mitteeristav hindamine (arvestatud / mittearvestatud).

Vaata teisi kursuseid
This site uses cookies. By accepting to use cookies, you may improve your browsing experience. You can change your cookies preferences anytime in your browser menu.