👋 On sul küsimus või tähelepanek?

Saksa keel A1.2

Saksa keele A1.2 kursusel eeldatakse, et teatud algteadmised saksa keelest on Sul juba olemas. Näiteks kuidas saksa keele kirjaviisi hääldatakse, oskad ennast ja teisi tutvustada, oskad saksa keeles tervitada, rääkida söömisest ja joomisest ning rääkida oma lähiümbrusest, kus sa elad (korter, maja), mitu tuba Sinu kodus on ja mis on Sinu toas. 

Õpiväljundid

  • oskad Sa vabaaja tegevustest rääkida, kedagi peole kutsuda
  • tead kehaosi ja oskad väljendada, kui on füüsiliselt midagi viga
  • oskad nimetada olulisi kohti linnas ja kuidas linnas liikuda
  • tead saksa keeles aastaaegasid, kuid
  • oskad inimeste välimust ja riietust kirjeldada ning rääkida ilmast ja puhkusest
  • ead modaaltegusõnu, tead hulka ebareeglipäraseid tegusõnu

Hindamine

Kursusel on mitteeristav hindamine (arvestatud / mittearvestatud).

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas toimub õpe?
Kes on Edumus Schooli õpetajad?
Kui kaua kursused kestavad?
Kuidas läbitud ainet oma koolis arvestada?
Kes on Edumus Schooli õpilased?
Millal veebitunnid toimuvad?
Kuidas toimub kursuste eest maksmine?
Kui kaua saab kursusest loobuda?
Vaata teisi kursuseid