👋 On sul küsimus või tähelepanek?

Soome keele algkursus

👋 Tervetuloa! Puhutteko suomea?

Sellele ja paljudele teistele soome keele baas küsimustele õpid vastama sellel soome keele algtaseme kursusel.

Õpiväljundid

  • oskad moodustada lihtsaid lauseid
  • tunned tähtsamaid grammatikareegleid
  • oskad tutvustada ennast ja oma pere
  • tunned reisimisega seotud sõnavara
  • tunned reisimisega seotud sõnavara
  • oskad abi küsida

Hindamine

✅ Kursuse hindamine on mitteeristatav (arvestatud/mittearvestatud).

📋 Kursuse läbimise eelduseks on kõikide kodutööde sooritamine.

🎥 Selle kursuse tundide salvestused tehakse vajadusel pärast tundi järelvaatamiseks kättesaadavaks.

👀 Kõikides veebitundides osalemine ei ole kursuse läbimise eelduseks, kuid kursuse hindeks ei ole võimalik saada “Arvestatud”, kui õpilane osaleb vähem kui 70% veebitundides.

👨‍🏫 Õpetaja võib seada kursuse läbimiseks täiendavaid kriteeriume.

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas toimub õpe?
Kes on Edumus Schooli õpetajad?
Kui kaua kursused kestavad?
Kuidas läbitud ainet oma koolis arvestada?
Kes on Edumus Schooli õpilased?
Millal veebitunnid toimuvad?
Kuidas toimub kursuste eest maksmine?
Kui kaua saab kursusest loobuda?
Vaata teisi kursuseid