👋 On sul küsimus või tähelepanek?

Tähendusrikka elu alused

See kursus aitab sul mõista, kuidas elus edukalt hakkama saada. Valikaine käigus õpid, kuidas luua süsteem, et saavutada enda soovitu. Saad teada, mida teha, et olla õnnelik, ning kuidas käituda paremini nii iseenda kui teistega.

Moodulid

 1. Algtaseme kaardistamine ja visiooni seadmine

 2. Karjäär

 3. Eesmärgid

 4. Bucket list

 5. Harjumused ja rutiinid

 6. Tööriistad enda ehitamiseks

 7. Aja planeerimine

 8. Finantsid

 9. Tervis ja füüsiline keskkond

 10. Flow ja keskendumine

 11. Refleksioon

 12. Isiksusetüübid

 13. Kuulamine

 14. Tagasiside

Õpiväljundid

 • Tead eesmärkidega seotud põhimõisteid ja lähenemisi;
 • Saad aru sellest, mis suurendab õnnetunnet ja mis seda vähendab;
 • Oskad mõistlikult reflekteerida nii enda kui teiste käitumist;
 • Lood selge tegevusplaani, kuidas enda elu ja karjääri planeerimisel edasi liikuda;
 • Tead, kust leida vajalikku lisainformatsiooni enda harimiseks ja elukestva õppe jätkamiseks (ka väljaspool kooli).

Hindamine

Kursuse hindamine on mitteeristatav (arvestatud/mittearvestatud).

Kursuse läbimise eelduseks on kõikide enesekontrollitestide läbimine vähemalt 100% ulatuses ning kursuse vahe- ja lõpuprojekti sooritamine.

Veebitundides osalemine ei ole kursuse läbimise eelduseks.


Korduma kippuvad küsimused

Kuidas toimub õpe?
Kes on Edumus Schooli õpetajad?
Kui kaua kursused kestavad?
Kuidas läbitud ainet oma koolis arvestada?
Kes on Edumus Schooli õpilased?
Millal veebitunnid toimuvad?
Kuidas toimub kursuste eest maksmine?
Kui kaua saab kursusest loobuda?
Vaata teisi kursuseid