👋 On sul küsimus või tähelepanek?

Telefonirakenduse loomine

See kursus on mõeldud kõikidele noortele, kes on huvitatud visuaalsest programmeerimisest. Kursus selgitab, kuidas telefonirakendust luua ja kujundada. Kursusel loome üheskoos mitmeid erinevaid telefonirakendusi ning kursuse lõpuks valmib grupitööna Sinu enda loodud telefonirakendus.

Kursusel osalemine ei nõua programmeerimisoskust.

Moodulid

 1. Kursuse ja App Inventori keskkonna tutvustus

 2. Programm

 3. Muutuja. Andmetüübid

 4. Järjend

 5. Alamprogramm

 6. Grupitööna enda telefonirakenduse loomine, dokumenteerimine ja esitlemine

Õpiväljundid

 • Tunned põhjalikult App Inventori veebikeskkonda, et seda hiljem iseseisvalt edasi kasutada;
 • Oskad selgitada mõisteid, mis on seotud telefonirakenduse loomisega;
 • Kirjeldad telefonirakenduse loomisprotsessi ja selle erinevaid etappe;
 • Oskad luua telefonirakendusi, mis koosnevad erinevatest programmeerimiskomponentidest;
 • Oskad visuaalset programmeerimist.

Hindamine

Kursusel on mitteeristav hindamine (arvestatud / mittearvestatud).

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas toimub õpe?
Kes on Edumus Schooli õpetajad?
Kui kaua kursused kestavad?
Kuidas läbitud ainet oma koolis arvestada?
Kes on Edumus Schooli õpilased?
Millal veebitunnid toimuvad?
Kuidas toimub kursuste eest maksmine?
Kui kaua saab kursusest loobuda?
Vaata teisi kursuseid