🚧 Edumus School on äppi uuendamas. Iga su tähelepanek, vea esiletoomine, uue võimekuse palve on oodatud!

Telefonirakenduse loomine

See kursus on mõeldud kõikidele noortele, kes on huvitatud visuaalsest programmeerimisest. Kursus selgitab, kuidas telefonirakendust luua ja kujundada. Kursusel loome üheskoos mitmeid erinevaid telefonirakendusi ning kursuse lõpuks valmib grupitööna Sinu enda loodud telefonirakendus.

Kursusel osalemine ei nõua programmeerimisoskust.

Moodulid

 1. Kursuse ja App Inventori keskkonna tutvustus

 2. Programm

 3. Muutuja. AndmetĂĽĂĽbid

 4. Järjend

 5. Alamprogramm

 6. Grupitööna enda telefonirakenduse loomine, dokumenteerimine ja esitlemine

Õpiväljundid

 • Tunned põhjalikult App Inventori veebikeskkonda, et seda hiljem iseseisvalt edasi kasutada;
 • Oskad selgitada mõisteid, mis on seotud telefonirakenduse loomisega;
 • Kirjeldad telefonirakenduse loomisprotsessi ja selle erinevaid etappe;
 • Oskad luua telefonirakendusi, mis koosnevad erinevatest programmeerimiskomponentidest;
 • Oskad visuaalset programmeerimist.

Hindamine

Kursusel on mitteeristav hindamine (arvestatud / mittearvestatud).

Vaata teisi kursuseid
This site uses cookies. By accepting to use cookies, you may improve your browsing experience. You can change your cookies preferences anytime in your browser menu.