👋 On sul küsimus või tähelepanek?

Tuleviku ettevõtja

Kursus aitab Sul mõista, kuidas ühendada keskkonnasäästlike lähenemisviise ja ettevõtlust.

Millist tüüpi ettevõtteid on vaja, kui maailm liigub kliimaneutraalse ringmajanduse poole? Praegune süsteem ei tööta enam ettevõtete, inimeste ega keskkonna heaks. Me võtame ressursse toodete valmistamiseks ja kui me neid enam ei soovi, viskame need lihtsalt minema.

See kursus annab ülevaate jätkusuutliku ettevõtluse ja ringmajanduse peamistest printsiipidest, erinevatest ärimudelitest ja keskkonnasõbraliku tarbija elustiilist. Läbi teoreetiliste teadmiste ja praktiliste koduste tööde omandame teadmised ja oskused, kuidas luua ringjal ärimudelil põhinev ettevõte. Mõistad paremini toodete elutsükli sotsiaalseid ja keskkondlikke mõjusid ning oskad luua ringmajanduse ärimudelit.

Moodulid

 1. Sissejuhatus. Tarbimisühiskonnast tulenev vajadus ringmajanduse järele

 2. Ringmajanduse 4 põhiprintsiipi

 3. Väärtuste mägi - kuidas pikendada toodete eluiga erinevates eluea etappides

 4. Jätkusuuutliku ettevõtte ärimudel ja teised ärimudelid

 5. Äriline väärtus suletud ringidest

 6. Kuidas ehitada üles ärimudel? Millest alustada? Motiiv ja kontekst. Analüüsimeetodid.

 7. Toote teekonna kaardistamine

 8. Strateegia, ärimudeli ja põhitegevuse sidumine. Turul testimine.

 9. Tekstiilitööstus, selle mõju keskkonnale ja selles sektoris toimuv ökoinnovatsioon

 10. Plastiku mõju keskkonnale ja selles sektoris tehtavad muudatused

 11. Keskkonnasõbraliku tarbija elustiil

Õpiväljundid

 • Mõistad toote ja süsteemi kujundamise jätkusuutlikkuse põhimõtteid;
 • Oskad kasutada jätkusuutlikke disainimeetodeid ja -vahendeid;
 • Omad teadmisi jätkusuutlikkusest ja ringmajandusest;
 • Oskad mõista keskkonnaprobleeme, mis võivad ettevõtluses tekkida ja kaaluda jätkusuutlikkuse aspekte;
 • Oskad enda elustiili hinnata ja teha keskkonnasõbralikke valikuid;
 • Oskad hinnata toote- ja teenuste arendamise keskkonna- ja sotsiaalseid küsimusi.

Hindamine

Kursusel on mitteeristav hindamine (arvestatud / mittearvestatud).

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas toimub õpe?
Kes on Edumus Schooli õpetajad?
Kui kaua kursused kestavad?
Kuidas läbitud ainet oma koolis arvestada?
Kes on Edumus Schooli õpilased?
Millal veebitunnid toimuvad?
Kuidas toimub kursuste eest maksmine?
Kui kaua saab kursusest loobuda?
Vaata teisi kursuseid