🚧 Edumus School on äppi uuendamas. Iga su tähelepanek, vea esiletoomine, uue võimekuse palve on oodatud!

Turunduse ja müügi alused

Sellel kursusel õpid mõistma, kuidas oma ideid müüa ja turunudada. Saad teada, kuidas toimivad erinevad kanalid ning kuidas teha müüki nii, et see oleks meeldiv mõlemale osapoolele.

Moodulid

 1. Visioon elus

 2. Eesmärgid ja harjumused

 3. Enesehäälestamine

 4. Mis on turundus ja müük

 5. Mis on turunduslehter, müügitsükkel ning turundus- ja müügiplaan

 6. Sihtrühm ja persoona

 7. Tööriistad turunduses

 8. Virtuaalsed kanalid

 9. Füüsilised kanalid

 10. Copywriting ja visuaalid

 11. Müügiliigid -ja vahendid

 12. Müügitsükkel, kontakti loomine ja vajaduste välja selgitamine

 13. Müügitsükkel II – Demonstratsioon, tehingu sulgemina ja muud etapid

 14. Väärtuspakkumine ja storytelling

Õpiväljundid

 • Tead turunduse ja müügiga seotud põhimõisteid ja lähenemisi;
 • Saad paremini aru, mis suurendab edu turunduses ja müügis;
 • Oskad näha kontrollitavaid tegevusi, mis tulemusteni viivad;
 • Oskad ennast ja enda tehtut paremini esitleda nii kirjalikult kui füüsiliselt, nii koolis kui mujal;
 • Tead, kust leida vajalikku lisainformatsiooni enda harimiseks ja elukestva õppe jätkamiseks (ka väljaspool kooli).

Hindamine

Kursuse hindamine on mitteeristatav (arvestatud/mittearvestatud)

Vaata teisi kursuseid
This site uses cookies. By accepting to use cookies, you may improve your browsing experience. You can change your cookies preferences anytime in your browser menu.