Proovi 14 päeva tasuta
Uus!

Väitlus

35 akadeemilist tundi
Kolmapäeviti, 16:30

Järgmised algavad grupid

Ligipääs kõikidele kursustele kõigest
29€ kuus!

Püsitellimuse saad tühistada igal ajal.

Kursuse kirjeldus

Sellel kursusel omandad väitlemise teoreetilised alused ning arendad nii enda argumenteerimise, kriitilise mõtlemise kui ka avaliku esinemise oskust. Kursuse jooksul vaatame, kuidas ehitada tugevat argumenti, lükata ümber vastaste väljaütlemisi ning kindlasti väitleme ka ise korduvalt. Peamine eesmärk on tegeleda individuaalsete kõnelemisoskuste arenguga, aga boonusena on võimalik ka õppida efektiivset tiimitööd ja suhtlust.

Pikem kirjeldus

Moodulid

  1. Kõne kui suhtlusolukord. Kommunikatsioonimudel. Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlus. Suhtlustõkked. Kõne veenvuse tegurid. Kehakeel. Argumenteerimine ja emotsionaalsus.

  2. Kõne koostamine ja esitamine. Kõne kui suulise monoloogi ja dialoogi liigid (ettekanne, sõnavõtt, koosolek, läbirääkimised, väitlus, repliik vm). Kõne eesmärgid. Kõne osad. Suulise kõnesündmuse ettevalmistamise etapid. Näitlikustamine. Esinemishirm. Parakeel. Esinemisstiil ja -kultuur.

  3. Kõne kuulamine ja kõnele reageerimine. Repliik ja küsimuste esitamine. Erinevad kuulajatüübid. Kuulamistakistused.

  4. Väitlemine. Väitluse olemus. Jaatav ja eitav kaasus. Kaasuse ülesehitus: teema, tuumsõnad, definitsioon, kriteerium, argumentatsiooni struktuur, tõestusmaterjal, topos. Ümberlükkamine, taastugevdamine. Ristküsitlus. Kohtunikutöö ja tagasiside andmine.

Mida kursusel õpid
  • Tunned tüüpilisi suhtlusolukordi, kõne liike ning avalikule esinemisele esitatavaid nõudmisi;
  • Argumenteerid veenvalt ja oskad kaitsta oma seisukohti;
  • Moodustad ja esitad teemakohaseid küsimusi;
  • Koostad ning esitad eri liiki kõnesid (olmekõne, avalik kõne ja väitluskõne);
  • Teed ettekande näitvahenditega;
  • Jälgid tolerantselt ja kriitiliselt diskussiooni ning annad tagasisidet.
Hindamine

✅ Kursuse hindamine on mitteeristav (arvestatud/mittearvestatud).

🎥 Selle kursuse tundide salvestused tehakse pärast tundi järelvaatamiseks kättesaadavaks.

👀 Kõikides veebitundides osalemine ei ole kursuse läbimise eelduseks. Kursuse hindeks on võimalik saada “Arvestatud”, kui õpilane sooritab kursuse vahe- ja lõpuprojekti vähemalt 80% ulatuses.

👨‍🏫 Õpetaja võib seada kursuse läbimiseks täiendavaid kriteeriume.

Vaata meie teisi kursuseid

Vaata kõiki kursuseid
Lisa ennast ootejärjekorda

Ei leidnud sobivate aegadega gruppi?


Pane ennast ootelisti kirja ja saadame sulle info kohe, kui avame registreerimiseks uue grupi.

11.10.23 - 31.01.24