👋 On sul küsimus või tähelepanek?

Enesejuhtimine

Tihti aetakse enesejuhtimist segamini ajajuhtimisega. Nii see aga kindlasti ei ole. Enesejuhtimine on oluliselt laiem mõiste ja sellel on mitmeid kihte ning tahke. Sellel kursusel vaatame võimalikult terviklikult enesejutimise teemat, mõtestame enda jaoks vajadused ja seome ootustega. Õpime seadma eesmärke ja ületama väljakutseid. Kõik ikka selleks, et tunneksid end nii koolis kui ka hilisemas elus edukana.

Moodulid

 1. Sissejuhatus, ootuste sõnastamine, kursuse ülevaade.

 2. Enesejuhtimise põhialused, protsess. Visioon.

 3. Mis on VÄÄRTUSED ja miks need olulised on?

 4. Mis on MOTIVATSIOON ja kuidas see tekib?

 5. Eesmärgid ja nende mõtestamine.

 6. Mis mind takistab ja tagasi hoiab?

 7. Probleemide lahendamine ja väljakutsetega toimetulemine.

 8. Targad oskused enesejuhtimiseks, tark ajajuhtimine.

 9. Suhtlemine ja suhted – USALDUS.

 10. Enesejuhtimine ja koostöö / meeskonnatöö.

 11. Analüüsimine, eneseanalüüs.

Õpiväljundid

 • Oskad seada eesmärke ja mõõdikuid
 • Tead, millised on sinu tugevused
 • Õpid mõistma enesemotivatsiooni olemust ja selle mõjuteguried
 • Oskad planeerida oma nädalat
 • Suudad analüüsida oma tegemisi
 • Oled julgem probleemide ja väljakutsetega tegelemisel

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas toimub õpe?
Kes on Edumus Schooli õpetajad?
Kui kaua kursused kestavad?
Kuidas läbitud ainet oma koolis arvestada?
Kes on Edumus Schooli õpilased?
Millal veebitunnid toimuvad?
Kuidas toimub kursuste eest maksmine?
Kui kaua saab kursusest loobuda?
Vaata teisi kursuseid